"ᱟᱱᱫᱽᱨᱚ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

Jump to navigation Jump to search
ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
ᱱᱟᱥᱮ (Ramjit Tudu ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱡ ᱟᱱᱫᱨᱚ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱫᱚ ᱟᱱᱫᱽᱨᱚ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱧᱤᱛᱩᱢᱨᱮ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱠᱮᱫᱼᱟᱭ)
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
| native_name_lang = [[ᱛᱮᱞᱩᱜᱩ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ|ᱛᱮᱞᱩᱜᱩ]]
| type = ᱯᱚᱱᱚᱛ
| image_skyline = {{Photomontage
| image_altphoto1a = Nandi Lepakshi Temple Hindupur = 5.jpg
| photo1b = Tirumala 090615.jpg
| photo2a = Vontimitta kodandaramalayam.jpg
| photo3a = Light House at Vizag Beach.png
| photo4a = Amaravati Buddha Statue.png
| photo5a = Papi Hills Tour Pic 10.jpg
| photo5b = Araku valley view.jpg
| photo6a =
| spacing = 2
| color_border = white
| color = white
| size = 280
| foot_montage = }}
| image_alt =
| image_caption =
| image_seal =
᱗,᱔᱔᱓

edits

ᱟᱪᱩᱨᱵᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱩ