"ᱱᱟᱦᱩᱣᱛᱚᱞ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

Jump to navigation Jump to search
ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
 
'''ᱱᱟᱦᱩᱣᱛᱚᱞ''' ({{IPAc-en|lang|ˈ|n|ɑː|hw|ɑː|t|əl}}, Nahuatl;<ref>Laurie Bauer, 2007, ''The Linguistics Student’s Handbook'', Edinburgh</ref> {{IPA-nah|ˈnaːwatɬ|-|nawatl.ogg}})<ref group=cn>The Classical Nahuatl word {{lang|nah|nāhuatl}} (noun stem '''''nāhua''''', + absolutive '''''-tl''''' ) is thought to mean "a good, clear sound" {{harvcoltxt|Andrews|2003|pages=578,364,398}} This language name has several spellings, among them náhuatl (the standard spelling in the Spanish language),({{cite web|url=http://dle.rae.es/?id=QDH6uCQ|title=Náhuatl|publisher=rae.es|language=es|access-date=6 July 2012|df=dmy-all}}) Naoatl, Nauatl, Nahuatl, Nawatl. In a back formation from the name of the language, the ethnic group of Nahuatl speakers are called ''Nahua''.</ref> ᱫᱚ [[ᱩᱴᱳᱼᱟᱡᱴᱮᱠᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ|ᱩᱴᱳᱼᱟᱡᱴᱮᱠᱟᱱ]] ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱟᱦᱩᱣᱛᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱑.᱗ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ ᱜᱟᱱ [[:en:Nahuas|ᱱᱟᱦᱩᱣᱟᱥ ᱦᱚᱲ]] ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ, ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱞᱢᱟ [[ᱢᱮᱠᱥᱤᱠᱳ]] ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾
 
==ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ==
==ᱱᱟᱜᱟᱢ==
 
==ᱰᱮᱢᱚᱜᱽᱨᱟᱯᱷᱤ ᱟᱨ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ==
 
==ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ==
 
==ᱥᱟᱫᱷᱟᱬᱚᱱ ᱚᱞ==
 
==ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ==
 
==ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ==
 
==ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ==
᱔,᱙᱒᱒

edits

ᱟᱪᱩᱨᱵᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱩ