"ᱥᱚᱱᱮᱨ ᱥᱩᱨᱡᱟ ᱱᱚᱱᱫᱚ ᱦᱮᱢᱵᱽᱨᱚᱢ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

Jump to navigation Jump to search
"==ᱩᱯᱨᱩᱢ== ᱥᱚᱱᱮᱨ ᱥᱩᱨᱡᱟ ᱱᱚᱱᱫᱚ ᱦᱮᱢᱵᱽᱨᱚᱢ ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ,..." ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱠᱟᱱᱟ
("==ᱩᱯᱨᱩᱢ== ᱥᱚᱱᱮᱨ ᱥᱩᱨᱡᱟ ᱱᱚᱱᱫᱚ ᱦᱮᱢᱵᱽᱨᱚᱢ ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ,..." ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱠᱟᱱᱟ)
ᱜᱚᱛᱟᱣᱠᱚ: ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱳᱭᱮᱵ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ Advanced mobile edit
(ᱵᱷᱮᱜᱮᱫ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ)
᱕᱑᱒

edits

ᱟᱪᱩᱨᱵᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱩ