"ᱴᱩᱣᱟ.ᱨ" ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ

Jump to navigation Jump to search
ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱜᱩᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ-ᱟ
("thumb|280px|right|''Orphans'' by [[Thomas Benjamin Kennington|Thomas Kennington,..." ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟᱠᱟᱱᱟ)
 
 
[[File:Thomas Benjamin Kennington - Orphans.jpg|thumb|280px|right|''Orphans'' by [[Thomas Benjamin Kennington|Thomas Kennington]], [[oil on canvas]], 1885]]
ᱴᱩᱣᱟ.ᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱞᱤᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ
᱔᱙᱙

edits

ᱟᱪᱩᱨᱵᱟᱲᱟ ᱢᱮᱱᱩ