Jump to content

ᱛᱷᱚᱠ:ᱟᱥᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱱᱚᱶᱟ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱟᱥᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱚᱱᱚᱞ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ-ᱟ᱾

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ "ᱟᱥᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱱᱚᱛ"

ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾