Jump to content

ᱛᱷᱚᱠ:ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟ. ᱟ.ᱭᱫᱟ.ᱨ ᱫᱷᱟᱯ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟ.ᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ,"ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟ. ᱟ.ᱭᱫᱟ.ᱨ ᱫᱷᱟᱯ" ।