ᱛᱷᱚᱠ:ᱥᱚᱨᱟᱭᱫᱮᱣ ᱦᱚᱱᱚᱛ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱱᱚᱶᱟ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱟᱥᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱨᱟᱭᱫᱮᱣ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱚᱱᱚᱞ ᱜᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ-ᱟ᱾

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ "ᱥᱚᱨᱟᱭᱫᱮᱣ ᱦᱚᱱᱚᱛ"

ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾