ᱛᱷᱚᱠ:ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮᱱ ᱠᱨᱤᱠᱮᱴᱟᱨ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search

ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮᱱ ᱠᱨᱤᱠᱮᱴᱟᱨ ᱠᱳᱣᱟᱜ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾

ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱦᱴᱟᱞᱩ "ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮᱱ ᱠᱨᱤᱠᱮᱴᱟᱨ"

ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢᱛᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱦᱴᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾