Jump to content

ᱜᱟᱣᱤᱱ ᱯᱚᱠᱚᱨᱰ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱜᱟᱣᱤᱱ ᱯᱚᱠᱚᱨᱰ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ  ᱟᱨ  ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶ᱘ ᱡᱩᱞᱟᱭ ᱑᱙᱖᱔(1964-07-08)
ᱠᱚᱞᱭᱚᱬ , ᱢᱚᱦᱟᱨᱟᱥᱴᱨᱟ
ᱜᱩᱨ᱑᱘ ᱢᱮ ᱒᱐᱑᱒ (᱔᱗ ᱵᱚᱭᱚᱥ)
ᱣᱟᱥᱭᱤ, ᱢᱚᱦᱟᱨᱟᱥᱴᱨᱟ, ᱥᱤᱧᱚᱛ
ᱠᱟᱹᱢᱤᱯᱟᱯᱟᱴᱤᱭᱟ
ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱚᱠᱛᱚ᱑᱙᱘᱘-᱒᱐᱐᱒