ᱠᱚᱪ ᱨᱟᱡᱽᱵᱟᱝᱥᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱪᱷᱟᱸᱪ:পোখালি

ᱠᱚᱢᱚᱨᱟᱯᱩᱨᱤ/ᱨᱟᱡᱽᱵᱟᱝᱥᱤ
ᱠᱚᱪ ᱨᱟᱡᱽᱵᱟᱝᱥᱤ/ᱠᱚᱢᱚᱛᱟᱯᱩᱨᱤ/ᱜᱚᱣᱟᱞᱯᱟᱲᱤᱭᱟ(ᱥᱤᱧᱚᱛ)
ᱨᱟᱝᱯᱩᱨᱤ (ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ)
ᱨᱟᱡᱽᱵᱚᱝᱥᱤ (ᱱᱮᱯᱟᱞ)
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ,
ᱥᱤᱧᱚᱛ,
ᱱᱮᱯᱟᱞ
ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱤᱭᱚᱨᱚᱯᱤᱭᱟᱱ
 • ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱤᱨᱟᱱᱤᱭᱟᱱ
  • ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱟᱨᱡᱚ
   • [ᱯᱩᱨᱩᱵᱽ ᱟᱨᱡᱚ
    • ᱟᱥᱟᱢᱤᱥ- ᱵᱟᱝᱞᱟ
     • ᱠᱚᱢᱚᱨᱟᱯᱩᱨᱤ/ᱨᱟᱡᱽᱵᱟᱝᱥᱤ
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-3Variously:
rkt – ᱠᱚᱢᱚᱨᱟᱯᱩᱨᱤ/ᱨᱟᱡᱽᱵᱟᱝᱥᱤ
rjs – ᱨᱟᱡᱽᱵᱚᱝᱥᱤ
kyv – ᱠᱟᱨᱭᱚᱴ[᱑]
ᱜᱞᱳᱴᱳᱞᱳᱜᱽrang1265  ᱨᱚᱝᱯᱩᱨᱤ[᱒]
rajb1243  ᱨᱟᱡᱽᱵᱚᱝᱥᱤ[᱓]

ᱠᱚᱪ ᱨᱟᱡᱽᱵᱟᱝᱥᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱮ ᱠᱚᱢᱚᱛᱟᱯᱩᱨᱤ (ᱠᱚᱢᱚᱛᱟᱯᱩᱨᱤᱺ কোচ-ৰাজবংশী; ᱤᱸᱝᱨᱟᱹᱡᱤᱻ Kamatapuri/Rajbongshi language) ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱᱰᱚ ᱟᱨᱡᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ᱾ ᱑᱕ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱦᱚᱲ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨᱟ᱾

ᱥᱤᱢᱟᱹ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱥᱟᱢᱤᱥ, ᱥᱤᱞᱮᱴᱤ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱥᱟᱶ ᱛᱩᱞᱟᱹ ᱡᱚᱠᱷᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱚᱪ ᱨᱟᱡᱽᱵᱟᱝᱥᱤ ᱟᱥᱟᱢᱤᱥ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱥᱤᱞᱮᱴᱤ ᱤᱸᱨᱟᱹᱡᱤ ᱠᱮᱪᱮᱫ
Muĩ kôrûng Môi kôrû Ami kôri Ami xori I do
Muĩ kôrià àsûng Môi kôri asû Ami kôrchi Ami xoriar I am doing
Muĩ kôrsilûng Môi kôrisilû Ami kôrêchi Ami xorsilam I did
Muĩ kôrià àsilûng Môi kôri asilû Ami kôrchilam Ami xorat aslam I was doing
Muĩ kôrim Môi kôrim Ami kôrbo Ami xormu I will do
Muĩ kôriyà thakim Môi kôri thakim Ami kôrtê thakbo Ami xorat taxmu I will be doing

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

 1. Hammarström (2015) Ethnologue 16/17/18th editions: a comprehensive review: online appendices
 2. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "ᱨᱚᱝᱯᱩᱨᱤ". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)
 3. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "ᱨᱟᱡᱽᱵᱚᱝᱥᱤ". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)