ᱢᱟᱱᱯᱨᱤᱛ ᱟᱠᱷᱛᱟᱨ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱢᱟᱱᱯᱨᱤᱛ ᱟᱠᱷᱛᱟᱨ
Manpreet Akhtar
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ  ᱟᱨ  ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶ1965
Kotkapura, Punjab, India
ᱜᱩᱨ18 January 2016 (aged 51)
Patiala, Punjab
ᱫᱤᱥᱚᱢᱤᱭᱟᱹIndian
ᱮᱴᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢManpreet Akhter
ᱠᱟᱹᱢᱤSinger
ᱯᱮᱲᱟ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭᱟᱱᱠᱚDilshad Akhtar

ᱢᱟᱱᱯᱨᱤᱛ ᱟᱠᱷᱛᱟᱨ (᱑᱙᱖᱕-᱑᱘ ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ ᱒᱐᱑᱖) ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱟᱸᱡᱟᱵᱤ ᱞᱳᱠᱳ ᱥᱤᱨᱤᱧ ᱵᱟᱰᱚᱦᱤᱭ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱫᱤᱞᱥᱟᱫᱽ ᱟᱠᱷᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟᱭ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱸᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱯᱟᱸᱡᱟᱵᱤ ᱥᱤᱨᱤᱧ ᱵᱟᱰᱚᱦᱤᱭ ᱛᱟᱸᱦᱮᱸᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]