ᱤᱣᱟ ᱦᱩᱣᱟᱝ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱦᱩᱣᱟᱝ ᱥᱮᱝᱜᱤ
Huang Shengyi.jpg
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱨ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶ ᱦᱩᱣᱟᱝ ᱥᱮᱝᱜᱤ
ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱑᱑, ᱑᱙᱘᱓ (1983-02-11) (᱓᱗ ᱥᱮᱨᱢᱟ)
ᱥᱟᱝᱜᱷᱟᱭᱤ, ᱪᱟᱭᱱᱟ
ᱮᱴᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱤᱣᱟ ᱦᱩᱣᱟᱝ
ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱵᱤᱡᱤᱝ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱮᱠᱮᱰᱢᱤ
ᱠᱟᱹᱢᱤ
ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱚᱠᱛᱚ 2002–present
ᱮᱡᱮᱸᱴ Julishengyi Media Co.,Ltd
ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱥᱚᱦᱮᱫ Yang Zi (m. 2007)
ᱦᱚᱯᱚᱱ 2
Lua error in ᱢᱳᱰᱩᱞ:Infobox_multi-lingual_name at line 312: attempt to call field '_lang' (a nil value).
Musical career
ᱡᱮᱱᱨᱮᱥ Cantopop

ᱤᱣᱟ ᱦᱩᱣᱟᱝ ᱦᱩᱣᱝ ᱥᱮᱝᱜᱤ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟᱸ ᱑᱑ ᱯᱷᱮᱵᱽᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱑᱙᱘᱓ ᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟᱭ, ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱯᱴᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱰᱚᱦᱤ ᱠᱟᱱᱟᱭ, ᱱᱩᱭᱟᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱤᱣᱟ ᱦᱩᱣᱟᱝ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ|

ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱡᱤᱭᱚᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱴᱤᱣᱚᱱ ᱪᱟᱳᱦᱟᱜ ᱮᱠᱥᱚᱱ ᱠᱚᱢᱮᱰᱤ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱠᱩᱝ ᱯᱷᱩ ᱦᱚᱥᱴᱚᱞ (᱒᱐᱐᱔)[᱑] ᱨᱮ ᱯᱟᱴ ᱞᱮᱫ ᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱤᱣᱟ ᱦᱤᱣᱟᱝ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱠᱚ | ᱠᱩᱝ ᱯᱷᱩ ᱦᱚᱥᱚᱞ ᱫᱚ ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ ᱟᱥᱚᱞ ᱯᱟᱴ ᱨᱮ ᱵᱚᱠᱥ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮ ᱨᱤᱠᱚᱨᱰ ᱑᱕᱕ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ ᱦᱩᱣᱟᱝ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱒᱐᱐᱔[᱒] ᱨᱮ ᱪᱟᱭᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱢᱟᱣ ᱟᱱᱟᱜ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱵᱟᱱᱟᱣ ᱮᱱᱟ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. "Eva Huang feels grateful to Stephen Chow". China Daily. ᱢᱮ 29, 2006. 
  2. "Huang Shengyi returns for Kung Fu". China Daily. ᱡᱟᱱᱩᱣᱟᱨᱤ 21, 2005.