ᱪᱷᱟᱸᱪ:᱒᱐᱒᱑ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟᱱ ᱯᱨᱤᱢᱤᱭᱟᱨ ᱞᱤᱜᱽ ᱯᱚᱭᱮᱱᱴ ᱛᱟᱹᱞᱠᱟᱹ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
Pos ᱫᱚᱞ Pld L NR Pts ᱱᱨᱨ
1 ᱪᱮᱱᱱᱟᱭ ᱥᱩᱯᱚᱨ ᱠᱤᱝᱜᱽᱥ 7 5 2 0 10
2 ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱠᱮᱯᱤᱴᱮᱞᱥ 7 5 2 0 10
3 ᱨᱚᱭᱮᱞ ᱪᱮᱞᱮᱱᱡᱟᱨᱥ ᱵᱮᱝᱜᱟᱞᱩᱨᱩ 7 5 2 0 10
4 ᱢᱩᱢᱵᱟᱭ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟᱱᱥ 7 4 3 0 8
5 ᱨᱟᱡᱚᱥᱛᱷᱟᱱ ᱨᱚᱭᱮᱥᱞ 7 3 4 0 6
6 ᱯᱚᱧᱡᱟᱵᱽ ᱠᱤᱝᱜᱽᱥ 7 3 4 0 6
7 ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱱᱟᱭᱤᱴ ᱨᱟᱭᱰᱟᱨᱥ 7 2 5 0 4
8 ᱥᱟᱱᱨᱟᱭᱤᱡᱟᱨᱥ ᱦᱟᱭᱫᱽᱨᱟᱵᱟᱫ 7 1 6 0 2
Updated to match(es) played on ᱒ ᱢᱮ ᱒᱐᱒᱑. Source: IPLT20.com


References