ᱯᱩᱟᱫᱷᱤ ᱨᱚᱲ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱯᱩᱟᱫᱷᱤ (Gurmukhi: ਪੁਆਧੀ; IAST: [puādhī], ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱯᱩᱟᱫᱷᱤ, ᱯᱳᱣᱟᱫᱷᱤ, ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱯᱳᱣᱟᱫᱷᱤ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱚᱞᱼᱟ) ᱫᱚ ᱯᱚᱧᱡᱟᱵᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱢ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱩᱟᱫᱷᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾[᱑] ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱯᱚᱧᱡᱟᱵᱽ ᱟᱨ ᱦᱚᱨᱤᱭᱟᱬᱟ, ᱟᱨ ᱪᱚᱱᱰᱤᱜᱚᱰ ᱟᱨ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱥᱟᱥᱚᱱᱮᱫ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱨᱮ ᱥᱩᱴᱞᱮᱡᱽ ᱟᱨ ᱠᱷᱟᱜᱽᱜᱚᱨ ᱫᱤᱯ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾

Puadhi
Powadhi
ਪੁਆਧੀ
ᱨᱟᱹᱲPowadhi
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶIndia
ᱮᱞᱟᱠᱟPuadh of eastern Punjab , Northern Haryana , Western Uttar Pradesh
ᱡᱟᱹᱛPowadhi Punjabi
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
Gurmukhī
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-3
ᱜᱞᱳᱴᱳᱞᱳᱜᱽpowa1244[᱒]
Speaker of Puadhi dialect.
Map of Punjabi dialects and languages, including the Puadhi dialect in the southeast

ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱢᱩᱨᱟᱹᱭ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱩᱫᱷᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱚᱧᱡᱟᱵᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ ᱾

The Puadh region consists of the eastern districts of Punjab, the north-western portions of Haryana and the southernmost strip of Himachal Pradesh.
The Puadhi language is spoken across the region shown in green.

ᱡᱮᱞᱮᱠ

Puadhi Pronunciation in Puadhi Meaning Equivalent Majhi word
ਈਬ [īb] now ਹੁਣ
ਮ੍ਹਾਰਾ [mhārā] our / ours ਸਾਡਾ
ਥਾਰਾ [thārā] your / yours ਤੁਹਾਡਾ
ਯੋ [yo] this ਇਹ
ਨਿਊਂ [nyūn] such / like this ਯੋਂ
ਛੋਕਰਾ [chokrā] boy ਮੁੰਡਾ
ਗੈਲ [gail] with ਨਾਲ
ਹਮੇ / ਹਮ [hamē] / [ham] we ਅਸੀਂ
ਥਮੇ / ਥਮ [thamē] / [tham] you ਤੁਸੀਂ
ਗਾਰਤੀ [gārtī] quickly ਛੇਤੀ
ਲਾਗ [lāg] near ਨੇੜੇ
ਬੋਹਤਾ [bōhtā] much ਬੜਾ
ਪਾਲ਼ਾ [pāɭ̆ā] cold weather ਠੰਡ

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. "Punjabi University, Patiala". Archived from the original on 2017-07-31. Retrieved 2023-10-02.
  2. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Powadhi". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)