ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ:Jfblanc

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
un dos, doás tres quatre cinc sièis set uèch nòu dètz vint cent
ᱢᱤᱫ mit' ᱵᱟᱨ bar ᱯᱮ pɛ ᱯᱩᱱ pon ᱢᱚᱬᱮ mɔ̃ɽɛ̃ ᱛᱩᱨᱩᱭ turui ᱮᱭᱟᱭ eae ᱤᱨᱟᱹᱞ irəl ᱟᱨᱮ arɛ ᱜᱮᱞ gɛl ᱤᱥᱤ isi ᱥᱟᱭ sae