Jump to content

ᱠᱟᱢᱳᱨᱛᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
(ᱠᱳᱢᱳᱨᱛᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱦᱮᱡᱠᱟᱱᱟ)
ᱠᱟᱢᱳᱨᱛᱟ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶᱱᱤᱠᱳᱵᱟᱨ ᱰᱷᱤᱯ, ᱥᱤᱧᱚᱛ
ᱮᱞᱟᱠᱟᱠᱟᱢᱳᱨᱛᱟ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱓,᱔᱐᱐ (᱒᱐᱐᱑ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱷᱟ)
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-3
ᱜᱞᱳᱴᱳᱞᱳᱜᱽcamo1249[᱑]

ᱠᱟᱢᱳᱨᱛᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱠᱳᱵᱟᱨ ᱰᱷᱤᱯ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱱᱤᱠᱳᱵᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱱᱤᱠᱳᱵᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱵᱩᱯᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Camorta". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]