ᱦᱟᱱᱚᱭ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱦᱟᱱᱚᱭ
Hà Nội
ᱢᱤᱭᱩᱱᱤᱥᱤᱯᱟᱞᱤᱴᱤ
ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱ, ᱞᱮᱜᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱥᱮᱫ: ᱯᱟᱪᱮ ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱠᱟᱭᱞᱟᱭᱤᱱ, St. Joseph's Cathedral, ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱚᱯᱮᱨ ᱚᱲᱟᱜ, Sword Lake, pilgrim boats toward Perfume Pagoda, Ho Chi Minh Mausoleum, Temple of Literature
ᱚᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞ ᱢᱟᱨᱠᱷᱟ ᱦᱟᱱᱚᱭ
ᱥᱤᱞ
Map
Interactive map outlining Hanoi
ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ
ᱴᱚᱴᱷᱟᱟᱨᱟᱜ ᱜᱟᱰᱟ ᱰᱮᱞᱴᱟ
ᱵᱩᱱᱤᱭᱟᱹᱫᱤᱭᱟᱹLý Thái Tổ
ᱦᱚᱱᱚᱛ᱑᱒ ᱦᱚᱱᱚᱛ, ᱑᱗ rural districts, ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱦᱟᱨ
ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ
 • Party's SecretaryVương Đình Huệ
 • Chairman of People's CouncilNguyễn Thị Bích Ngọc
 • Chairman of People's CommitteeNguyễn Đức Chung
ᱮᱨᱤᱭᱟ [᱑]
 • ᱢᱤᱭᱩᱱᱤᱥᱤᱯᱟᱞᱤᱴᱤ3358.6 ᱠᱤᱢᱤ (1297 ᱜᱟᱺᱴ ᱢᱟᱭᱤᱞ)
ᱥᱟᱦᱟᱨ • ᱱᱟᱜᱟᱨ319.56 ᱠᱤᱢᱤ (123.38 ᱜᱟᱺᱴ ᱢᱟᱭᱤᱞ)
 • ᱱᱟᱜᱟᱨ24314.7 ᱠᱤᱢᱤ (9388�0 ᱜᱟᱺᱴ ᱢᱟᱭᱤᱞ)
ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ(2019)[᱒][᱓]
 • ᱢᱤᱭᱩᱱᱤᱥᱤᱯᱟᱞᱤᱴᱤ᱘,᱐᱕᱓,᱖᱖᱓
 • ᱫᱷᱟᱹᱲ ᱮᱞ2nd
 • ᱰᱮᱱᱥᱤᱴᱤ2400/ᱠᱤᱢᱤ2 (6200/ᱜᱟᱺᱴ ᱢᱟᱹᱭᱤᱞ)
 • ᱱᱟᱜᱟᱨ᱓,᱙᱖᱒,᱙᱒᱗
 • ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱰᱮᱱᱥᱤᱴᱤ14708.8/ᱠᱤᱢᱤ2 (38096/ᱜᱟᱺᱴ ᱢᱟᱹᱭᱤᱞ)
 • ᱢᱟᱦᱟᱱᱟᱜᱟᱨ᱑᱙.᱗᱙᱕.᱘᱙᱕
 • ᱢᱟᱦᱟᱱᱟᱜᱟᱨ ᱰᱮᱱᱥᱤᱴᱤ662.1/ᱠᱤᱢᱤ2 (1715/ᱜᱟᱺᱴ ᱢᱟᱹᱭᱤᱞ)
Demonym(s)Hanoian
GDP (nominal)
(2018 est.)[᱔]
 • TotalUS$32.8 billion
 • Per capitaUS$5,080
 • Growthincrease 7.2%
ICT (ᱭᱩᱴᱤᱥᱤ+07:00)
Area codes24
ClimateCwa
ᱣᱮᱵᱽᱥᱟᱭᱤᱴwww.english.hanoi.gov.vn
Lua error in ᱢᱳᱰᱩᱞ:Infobox_multi-lingual_name at line 884: attempt to call field '_lang' (a nil value).

ᱦᱟᱱᱚᱭ (ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢᱤᱥ ᱺ Hà Nội) ᱫᱚ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟᱜᱩᱴ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱓᱓᱕᱘.᱖ ᱠᱤᱞᱳᱢᱤᱴᱟᱨ (᱑᱒᱙᱗ sq ᱢᱟᱭᱤᱞ)[᱑] ᱟᱨ ᱒᱐᱑᱙ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱲᱞᱮᱠᱷᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱨᱮ ᱘᱐᱕᱓᱖᱖᱓ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ᱾[᱒][᱓] ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱟᱨᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨᱮ (᱙) ᱜᱚᱴᱟᱱ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱴᱨᱚᱯᱚᱞᱤᱴᱚᱱ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱟᱢᱫᱟᱡᱽ ᱒ ᱠᱳᱴᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱟᱨᱟᱜ ᱜᱟᱰᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱛᱚᱢ-ᱯᱟᱪᱮ ᱥᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱮᱛᱟᱢ ᱵᱷᱤᱭᱮᱱᱛᱤᱭᱮᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤᱟᱹᱨᱤ, ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱟᱹᱨᱤ ᱟᱨ ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱧᱩᱛᱩᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱚᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞ ᱟᱱᱚᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾

ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ ᱫᱚᱠᱷᱚᱞ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱞᱚᱝ ᱵᱮᱭᱱ ((龍邊, "dragon edge")ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱚᱝ ᱵᱮᱱᱦ (宋平, "Song peace") ᱟᱨ ᱞᱚᱝ ᱰᱳ (龍肚, "dragon belly")᱾ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱟᱥᱮᱯᱟᱥᱮ ᱟᱨᱟᱜ ᱜᱟᱰᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱴᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱥᱟᱶ ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱢᱟᱬᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ (龍, "dragon") ᱡᱚᱯᱨᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱡᱟᱦ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱰᱨᱟᱜᱚᱱ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾

᱑᱘᱓᱑ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱫᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱫᱚ (河內,ᱜᱟᱰᱟ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ)᱾ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱦᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾

ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨᱦᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟ ᱺ ᱠᱮ ᱪᱳ (ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱴᱟᱴᱷᱟ)/(marketplace), ᱛᱨᱮᱝ ᱟᱱ (ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱹᱱᱛᱤ)/(long peace), ᱦᱟ ᱛᱷᱟᱱᱦ (ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱱᱟᱜᱟᱨ) ᱟᱨ ᱛᱷᱩ ᱰᱳ (ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ) ᱮᱢᱟᱱ᱾

ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱑᱙᱐᱒ ᱠᱷᱚᱱ ᱑᱙᱕᱘ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤᱫ ᱯᱷᱨᱮᱸᱪ ᱤᱱᱰᱳᱪᱟᱭᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱑᱙᱕᱘ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱑᱙᱗᱕ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤᱫ ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱮᱛᱚᱢ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱑᱙᱗᱖ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱭ ᱨᱮ ᱮᱛᱚᱢ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱦᱭᱩ ᱮᱱᱟ᱾

ᱚᱛᱱᱚᱜ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱛᱚᱢ ᱚᱱᱪᱚᱞ, ᱟᱨᱟᱜ ᱜᱟᱰᱟ ᱰᱮᱞᱴᱟ ᱨᱮ, ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱙᱐ ᱠᱤᱞᱳᱢᱤᱴᱟᱨ (᱕᱖ ᱢᱟᱭᱤᱞ) ᱥᱟᱹᱜᱤᱱ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱨᱮ ᱯᱮᱭᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱰᱮᱞᱴᱟ ᱚᱱᱪᱚᱞ, ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱟᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱴᱚᱴᱷᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱟᱴᱷᱟ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟᱧᱮ ᱟᱨ ᱯᱟᱪᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱱᱟᱥᱮ ᱱᱟᱥᱮ ᱛᱮ ᱯᱷᱮᱸᱰ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱵᱩᱨᱩ ᱴᱟᱢᱷᱟ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱛᱚᱢ ᱟᱨ ᱯᱟᱪᱮ ᱥᱮᱫ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱥᱩᱞ ᱵᱩᱨᱩ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱵᱷᱤ (᱑᱒᱘᱑ ᱢᱤᱴᱟᱨ)᱾

ᱦᱚᱭ ᱦᱤᱥᱤᱫ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱴᱚᱴᱷᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱑᱒ ᱜᱚᱴᱟᱱ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱱᱚᱛ, ᱑ ᱴᱮᱱ ᱥᱟᱦᱟᱨ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱟᱨ ᱑᱗ ᱜᱚᱴᱟᱱ ᱩᱨᱵᱟᱱ (ᱟᱛᱳ) ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾

ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱴᱚᱴᱷᱟ

ᱰᱮᱢᱚᱜᱽᱨᱟᱯᱷᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱟᱹᱣᱰᱤᱟᱹᱨᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱦᱮᱡᱽᱥᱮᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱮᱪᱮᱫ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

 1. ᱑.᱐ ᱑.᱑ ᱪᱷᱟᱸᱪ:Cite act - the data in the report are in ares, rounded to integers
 2. ᱒.᱐ ᱒.᱑ "Phần III - biểu tổng hợp" [Part III - Tabulated tables] (PDF). Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 [Results of the Census of Population and Housing at 0 o'clock April 1, 2019] (pdf) (in Vietnamese). Hanoi: Statistical publishing house, Central Population and Housing Census Steering Committee, General Statistics Office of Vietnam (Vietnamese: Nhà xuất bản thống kê, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, Tổng cục Thống kê). December 2019. ISBN 978-604-75-1448-9. Archived (PDF) from the original on 9 May 2020. Retrieved 15 May 2020.{{cite book}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 3. ᱓.᱐ ᱓.᱑ "Tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019" [Summary of 2019 Population and Housing Census]. UBND Hanoi (in Vietnamese). 2019-10-11. Retrieved 14 May 2020.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 4. "Tình hình kinh tế – xã hội tháng Mười hai; Ước quý IV và cả năm 2018" [Socioeconomic situation of December; Estimates for the fourth quarter and the whole year of 2018] (PDF) (in ᱣᱮᱭᱮᱛᱱᱟᱢᱤᱡᱽ). General Statistics Office of Hanoi. Retrieved 6 August 2019.
 5. ᱕.᱐ ᱕.᱑ "Vietnam Building Code Natural Physical & Climatic Data for Construction" (PDF) (in Vietnamese). Vietnam Institute for Building Science and Technology. Archived from the original (PDF) on 22 July 2018. Retrieved 23 July 2018.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 6. "ПОГОДА в Ханое" [Weather in Hanoi] (in Russian). Weather and Climate (Погода и климат). Archived from the original on 6 March 2016. Retrieved 17 October 2015.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 7. ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱦᱩᱲᱟᱹᱜ:Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named climate
 8. "Hà Nội nóng kỷ lục 41,5 độ" (in Vietnamese). danviet.vn. Archived from the original on 3 June 2017. Retrieved 4 June 2017.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 9. "Climate Ha Noi March - 1988" (in English). tutiempo.net. Archived from the original on 15 July 2017. Retrieved 15 July 2017.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 10. "Climate Ha Noi April - 1982" (in English). tutiempo.net. Archived from the original on 15 July 2017. Retrieved 15 July 2017.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 11. "THỜI TIẾT HÀ NỘI" (in Vietnamese). nchmf.gov.vn. Archived from the original on 29 September 2018. Retrieved 30 September 2018.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)