ᱦᱟᱱᱚᱭ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱦᱟᱱᱚᱭ
Hà Nội
ᱢᱤᱭᱩᱱᱤᱥᱤᱯᱟᱞᱤᱴᱤ
ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱ, ᱞᱮᱜᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱥᱮᱫ: ᱯᱟᱪᱮ ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱠᱟᱭᱞᱟᱭᱤᱱ, St. Joseph's Cathedral, ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱚᱯᱮᱨ ᱚᱲᱟᱜ, Sword Lake, pilgrim boats toward Perfume Pagoda, Ho Chi Minh Mausoleum, Temple of Literature
ᱚᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞ ᱢᱟᱨᱠᱷᱟ ᱦᱟᱱᱚᱭ
ᱥᱤᱞ

Interactive map outlining Hanoi
Ha Noi in Vietnam.svg
ᱫᱤᱥᱚᱢ Flag of Vietnam.svg ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ
ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱟᱨᱟᱜ ᱜᱟᱰᱟ ᱰᱮᱞᱴᱟ
ᱵᱩᱱᱤᱭᱟᱹᱫᱤᱭᱟᱹ Lý Thái Tổ
ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱑᱒ ᱦᱚᱱᱚᱛ, ᱑᱗ rural districts, ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱦᱟᱨ
ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ
 • Party's Secretary Vương Đình Huệ
 • Chairman of People's Council Nguyễn Thị Bích Ngọc
 • Chairman of People's Committee Nguyễn Đức Chung
ᱮᱨᱤᱭᱟ [᱑]
 • ᱢᱤᱭᱩᱱᱤᱥᱤᱯᱟᱞᱤᱴᱤ 3358.6 ᱠᱤᱢᱤ (1297 ᱜᱟᱺᱴ ᱢᱟᱭᱤᱞ)
ᱥᱟᱦᱟᱨ • ᱱᱟᱜᱟᱨ 319.56 ᱠᱤᱢᱤ (123.38 ᱜᱟᱺᱴ ᱢᱟᱭᱤᱞ)
 • ᱱᱟᱜᱟᱨ 24314.7 ᱠᱤᱢᱤ (9388�0 ᱜᱟᱺᱴ ᱢᱟᱭᱤᱞ)
ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ (2019)[᱒][᱓]
 • ᱢᱤᱭᱩᱱᱤᱥᱤᱯᱟᱞᱤᱴᱤ ᱘,᱐᱕᱓,᱖᱖᱓
 • ᱫᱷᱟᱹᱲ ᱮᱞ 2nd
 • ᱰᱮᱱᱥᱤᱴᱤ 2400/ᱠᱤᱢᱤ2 (6200/ᱜᱟᱺᱴ ᱢᱟᱹᱭᱤᱞ)
 • ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱓,᱙᱖᱒,᱙᱒᱗
 • ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱰᱮᱱᱥᱤᱴᱤ 14708.8/ᱠᱤᱢᱤ2 (38096/ᱜᱟᱺᱴ ᱢᱟᱹᱭᱤᱞ)
 • ᱢᱟᱦᱟᱱᱟᱜᱟᱨ ᱑᱙.᱗᱙᱕.᱘᱙᱕
 • ᱢᱟᱦᱟᱱᱟᱜᱟᱨ ᱰᱮᱱᱥᱤᱴᱤ 662.1/ᱠᱤᱢᱤ2 (1715/ᱜᱟᱺᱴ ᱢᱟᱹᱭᱤᱞ)
Demonym(s) Hanoian
GDP (nominal)
(2018 est.)[᱔]
 • Total US$32.8 billion
 • Per capita US$5,080
 • Growth increase 7.2%
ICT (ᱭᱩᱴᱤᱥᱤ+07:00)
Area codes 24
Climate Cwa
ᱣᱮᱵᱽᱥᱟᱭᱤᱴ www.english.hanoi.gov.vn
Lua error in ᱢᱳᱰᱩᱞ:Infobox_multi-lingual_name at line 884: attempt to call field '_lang' (a nil value).

ᱦᱟᱱᱚᱭ (ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢᱤᱥ ᱺ Hà Nội) ᱫᱚ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟᱜᱩᱴ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱓᱓᱕᱘.᱖ ᱠᱤᱞᱳᱢᱤᱴᱟᱨ (᱑᱒᱙᱗ sq ᱢᱟᱭᱤᱞ)[᱑] ᱟᱨ ᱒᱐᱑᱙ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱲᱞᱮᱠᱷᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱨᱮ ᱘᱐᱕᱓᱖᱖᱓ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ᱾[᱒][᱓] ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱟᱨᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨᱮ (᱙) ᱜᱚᱴᱟᱱ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱴᱨᱚᱯᱚᱞᱤᱴᱚᱱ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱟᱢᱫᱟᱡᱽ ᱒ ᱠᱳᱴᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱟᱨᱟᱜ ᱜᱟᱰᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱛᱚᱢ-ᱯᱟᱪᱮ ᱥᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱮᱛᱟᱢ ᱵᱷᱤᱭᱮᱱᱛᱤᱭᱮᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤᱟᱹᱨᱤ, ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱟᱹᱨᱤ ᱟᱨ ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱧᱩᱛᱩᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱚᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞ ᱟᱱᱚᱯᱷᱤᱥᱤᱭᱟᱞ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾

ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ ᱫᱚᱠᱷᱚᱞ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱞᱚᱝ ᱵᱮᱭᱱ ((龍邊, "dragon edge")ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱚᱝ ᱵᱮᱱᱦ (宋平, "Song peace") ᱟᱨ ᱞᱚᱝ ᱰᱳ (龍肚, "dragon belly")᱾ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱟᱥᱮᱯᱟᱥᱮ ᱟᱨᱟᱜ ᱜᱟᱰᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱴᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱥᱟᱶ ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱢᱟᱬᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ (龍, "dragon") ᱡᱚᱯᱨᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱡᱟᱦ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱰᱨᱟᱜᱚᱱ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾

᱑᱘᱓᱑ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱫᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱫᱚ (河內,ᱜᱟᱰᱟ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ)᱾ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱦᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾

ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨᱦᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟ ᱺ ᱠᱮ ᱪᱳ (ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱴᱟᱴᱷᱟ)/(marketplace), ᱛᱨᱮᱝ ᱟᱱ (ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱹᱱᱛᱤ)/(long peace), ᱦᱟ ᱛᱷᱟᱱᱦ (ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱱᱟᱜᱟᱨ) ᱟᱨ ᱛᱷᱩ ᱰᱳ (ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ) ᱮᱢᱟᱱ᱾

ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱑᱙᱐᱒ ᱠᱷᱚᱱ ᱑᱙᱕᱘ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤᱫ ᱯᱷᱨᱮᱸᱪ ᱤᱱᱰᱳᱪᱟᱭᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱑᱙᱕᱘ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱑᱙᱗᱕ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱦᱟᱹᱵᱤᱫ ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱮᱛᱚᱢ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱑᱙᱗᱖ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱭ ᱨᱮ ᱮᱛᱚᱢ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱜᱟᱲ ᱦᱭᱩ ᱮᱱᱟ᱾

ᱚᱛᱱᱚᱜ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱛᱚᱢ ᱚᱱᱪᱚᱞ, ᱟᱨᱟᱜ ᱜᱟᱰᱟ ᱰᱮᱞᱴᱟ ᱨᱮ, ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱟᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱙᱐ ᱠᱤᱞᱳᱢᱤᱴᱟᱨ (᱕᱖ ᱢᱟᱭᱤᱞ) ᱥᱟᱹᱜᱤᱱ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱨᱮ ᱯᱮᱭᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱰᱮᱞᱴᱟ ᱚᱱᱪᱚᱞ, ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱟᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱴᱚᱴᱷᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱟᱴᱷᱟ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟᱧᱮ ᱟᱨ ᱯᱟᱪᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱱᱟᱥᱮ ᱱᱟᱥᱮ ᱛᱮ ᱯᱷᱮᱸᱰ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱵᱩᱨᱩ ᱴᱟᱢᱷᱟ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱛᱚᱢ ᱟᱨ ᱯᱟᱪᱮ ᱥᱮᱫ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱥᱩᱞ ᱵᱩᱨᱩ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱵᱷᱤ (᱑᱒᱘᱑ ᱢᱤᱴᱟᱨ)᱾

ᱦᱚᱭ ᱦᱤᱥᱤᱫ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱴᱚᱴᱷᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱑᱒ ᱜᱚᱴᱟᱱ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱱᱚᱛ, ᱑ ᱴᱮᱱ ᱥᱟᱦᱟᱨ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱟᱨ ᱑᱗ ᱜᱚᱴᱟᱱ ᱩᱨᱵᱟᱱ (ᱟᱛᱳ) ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ᱾

ᱦᱟᱱᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱭᱟᱹ ᱴᱚᱴᱷᱟ

ᱰᱮᱢᱚᱜᱽᱨᱟᱯᱷᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱟᱹᱣᱰᱤᱟᱹᱨᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱦᱮᱡᱽᱥᱮᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱮᱪᱮᱫ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

 1. ᱑.᱐ ᱑.᱑ ᱪᱷᱟᱸᱪ:Cite act - the data in the report are in ares, rounded to integers
 2. ᱒.᱐ ᱒.᱑ "Phần III - biểu tổng hợp" (PDF). Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 [Results of the Census of Population and Housing at 0 o'clock April 1, 2019] (pdf) (in Vietnamese). Hanoi: Statistical publishing house, Central Population and Housing Census Steering Committee, General Statistics Office of Vietnam (Vietnamese: Nhà xuất bản thống kê, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, Tổng cục Thống kê). ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ 2019. ISBN 978-604-75-1448-9. Archived from the original (PDF) on 9 ᱢᱮ 2020. Retrieved 15 ᱢᱮ 2020.  Unknown parameter |url-status= ignored (help); Unknown parameter |trans-section= ignored (help)
 3. ᱓.᱐ ᱓.᱑ "Tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019" [Summary of 2019 Population and Housing Census]. UBND Hanoi (in Vietnamese). 2019-10-11. Retrieved 14 ᱢᱮ 2020. 
 4. "Tình hình kinh tế – xã hội tháng Mười hai; Ước quý IV và cả năm 2018" [Socioeconomic situation of December; Estimates for the fourth quarter and the whole year of 2018] (PDF) (in Vietnamese). General Statistics Office of Hanoi. Retrieved 6 ᱚᱜᱚᱥᱴ 2019. 
 5. ᱕.᱐ ᱕.᱑ "Vietnam Building Code Natural Physical & Climatic Data for Construction" (PDF) (in Vietnamese). Vietnam Institute for Building Science and Technology. Archived from the original (PDF) on 22 ᱡᱩᱞᱟᱭ 2018. Retrieved 23 ᱡᱩᱞᱟᱭ 2018. 
 6. "ПОГОДА в Ханое" [Weather in Hanoi] (in Russian). Weather and Climate (Погода и климат). Archived from the original on 6 ᱢᱟᱨᱪ 2016. Retrieved 17 ᱚᱠᱴᱚᱵᱚᱨ 2015.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 7. ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱦᱩᱲᱟᱹᱜ:Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named climate
 8. "Hà Nội nóng kỷ lục 41,5 độ" (in Vietnamese). danviet.vn. Archived from the original on 3 ᱡᱩᱱ 2017. Retrieved 4 ᱡᱩᱱ 2017.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 9. "Climate Ha Noi March - 1988" (in English). tutiempo.net. Archived from the original on 15 ᱡᱩᱞᱟᱭ 2017. Retrieved 15 ᱡᱩᱞᱟᱭ 2017.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 10. "Climate Ha Noi April - 1982" (in English). tutiempo.net. Archived from the original on 15 ᱡᱩᱞᱟᱭ 2017. Retrieved 15 ᱡᱩᱞᱟᱭ 2017.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 11. "THỜI TIẾT HÀ NỘI" (in Vietnamese). nchmf.gov.vn. Retrieved 30 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ 2018.