ᱠᱩᱱᱫᱚᱞ ᱥᱟᱦᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ

ᱠᱩᱱᱫᱚᱞ ᱥᱟᱦᱤ (کنڈل شاہی, Kunḍal Šāhī) ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱤᱱᱫᱳᱼᱟᱨᱡᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱡᱟᱫᱽ ᱠᱟ.ᱥᱢᱤᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱤᱞᱟᱢ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱱᱫᱚᱞ ᱥᱟᱦᱤ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱ ᱗᱐᱐ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱚᱲᱼᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱦᱤᱱᱫᱠᱳ ᱛᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

Kundal Shahi
کنڈل شاہی
Kunḍal Šāhī
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶPakistan
ᱮᱞᱟᱠᱟNeelam Valley
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
Expression error: ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞ ᱴᱷᱤᱠᱚᱜᱠᱟᱱ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱚ "᱒".[᱑]
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-3shd
ᱜᱞᱳᱴᱳᱞᱳᱜᱽkund1257[᱒]
Lua error in ᱢᱳᱰᱩᱞ:Location_map at line 522: Unable to find the specified location map definition: "Module:Location map/data/Azad Kashmir" does not exist.
Coordinates: 34°33′17″N 73°50′38″E / 34.5548°N 73.8439°E / 34.5548; 73.8439

ᱯᱷᱚᱱᱚᱞᱚᱡᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮ ᱠᱩᱸᱰᱟᱞ ᱥᱟᱦᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱵᱟᱵᱚᱫᱽ ᱚᱱᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱪᱤᱠᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱩᱸᱰᱟᱞ ᱥᱟᱦᱤ ᱫᱚ ᱫᱟᱨᱰᱤᱠ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱜᱮᱭᱟ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱨᱮ ᱨᱚᱝ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱲᱟᱝ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾

Front Central Back
unrounded rounded unrounded rounded
Close i iː y yː u uː
Close-Mid e eː øː ə o oː
Open-Mid ɛ ɛː ʌ ɔ ɔː
Open a aː

ᱠᱮᱪᱮᱫ ᱟᱲᱟᱝ ᱪᱤᱠᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱟᱥᱢᱤᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ, ᱠᱩᱸᱰᱟᱞ ᱥᱟᱦᱤ ᱫᱚ ᱫᱟᱨᱫᱤᱠ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱚᱶᱟ ᱨᱮ ᱨᱮᱴᱨᱳᱯᱷᱞᱮᱠᱥ ᱯᱷᱨᱤᱠᱮᱴᱤᱵᱽ ᱟᱨ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱮᱴᱤᱵᱽ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱾

Labial Alveolar Retroflex Palatal Velar Glottal
Nasal m n ɳ (ŋ)
Plosive/
Affricate
voiceless p t ʈ k
aspirated ʈʰ tʃʰ
voiced b d ɖ ɡ
Fricative voiceless f s ʃ x h
voiced z
Lateral l
Flap ɾ ɽ
Approximant j w

ᱨᱚᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱩᱸᱰᱟᱞ ᱥᱟᱦᱤ, ᱟᱭᱢᱟ ᱰᱟᱨᱰᱤᱠ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ, ᱥᱮ ᱯᱷᱚᱱᱮᱢᱤᱠ ᱴᱚᱱ ᱥᱮ, ᱠᱩᱸᱰᱟᱞ ᱥᱟᱦᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ, ᱯᱤᱪ ᱮᱠᱥᱮᱱᱴ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱹᱝ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱳᱨᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱟᱭ ᱯᱤᱪ ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱮᱴᱟᱜ ᱢᱳᱨᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱰᱤᱯᱷᱚᱞᱴ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱞᱚᱞᱚ ᱯᱤᱪ ᱛᱟᱦᱮᱸᱱᱟ ᱾

ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱟᱠᱟᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱩᱸᱰᱚᱞ ᱥᱟᱦᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱔᱐ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱢ ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱾[᱓]

ᱥᱟ.ᱠᱷᱭᱟ.ᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. Kundal Shahi at Ethnologue (18th ed., 2015)
  2. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Kundal Shahi". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)
  3. https://www.sil.org/resources/archives/7866