ᱡᱩᱣᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱡᱩᱣᱟᱝ
Vahcuengh (za), Hauqcuengh (zyb)
Kauqnuangz, Kauqnoangz (zhn)
Hoedyaej (zgn), Hauƽyəiч (zqe)
Hauqraeuz, Gangjdoj (zyb, zhn, zqe)
Kauqraeuz, Gangjtoj (zhn, zyg, zhd)
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶ ᱪᱤᱱ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱑᱖ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ, ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱧᱮ ᱡᱩᱣᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ (᱒᱐᱐᱗)[᱑]
ᱥᱴᱟᱱᱰᱟᱨᱰ ᱯᱷᱚᱨᱢ
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱡᱩᱣᱟᱝ, ᱢᱟᱨᱮ ᱡᱩᱣᱟᱝ, ᱥᱳᱣᱟᱱᱫᱤᱯ, Sawgoek
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-1 za
ISO 639-2 zha
ISO 639-3 zha – inclusive code
Individual codes:
zch – Central Hongshuihe Zhuang
zhd – Dai Zhuang (Wenma)
zeh – Eastern Hongshuihe Zhuang
zgb – Guibei Zhuang
zgn – Guibian Zhuang
zln – Lianshan Zhuang
zlj – Liujiang Zhuang
zlq – Liuqian Zhuang
zgm – Minz Zhuang
zhn – Nong Zhuang (Yanguang)
zqe – Qiubei Zhuang
zyg – Yang Zhuang (Dejing)
zyb – Yongbei Zhuang
zyn – Yongnan Zhuang
zyj – Youjiang Zhuang
zzj – Zuojiang Zhuang
ᱜᱽᱞᱚᱴᱴᱚᱞᱚᱜᱽ None
daic1237  = Daic; Zhuang is not a valid group[᱒]
Zhuang-dialects-map.png
ᱜᱩᱣᱟᱝᱥᱤ ᱟᱨ ᱠᱚᱧᱮ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ ᱟᱨ ᱜᱩᱭᱡᱷᱳᱶ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱩᱣᱟᱝ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱛᱱᱚᱜ ᱪᱷᱮᱨ
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters. For an introductory guide on IPA symbols, see Help:IPA.
ᱡᱩᱣᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱚᱛᱚᱵ

ᱡᱩᱣᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ (ᱥᱳᱣᱟᱱᱫᱤᱯ: 話僮, ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱟᱠᱟᱫ ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ ᱟᱠᱷᱚᱨ: 壮语, ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ ᱟᱠᱷᱚᱨ: 壯語, ᱯᱤᱱᱭᱤᱱ: Zhuàngyǔ) ᱫᱚ ᱜᱮᱼᱵᱟᱨ ᱜᱚᱴᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱭ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱢ ᱪᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱩᱣᱟᱝᱥᱤ ᱟᱨ ᱭᱩᱱᱟᱱ ᱟᱨ ᱜᱩᱣᱟᱝᱫᱳᱝ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱡᱩᱣᱟᱝ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾

ᱞᱮᱠᱟᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. Mikael Parkvall, "Världens 100 största språk 2007" (The World's 100 Largest Languages in 2007), in Nationalencyklopedin
  2. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Daic". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History.