Jump to content

ᱡᱷᱩᱣᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱡᱷᱩᱣᱟᱝ
Vahcuengh (za), Hauqcuengh (zyb)
Kauqnuangz, Kauqnoangz (zhn)
Hoedyaej (zgn), Hauƽyəiч (zqe)
Hauqraeuz, Gangjdoj (zyb, zhn, zqe)
Kauqraeuz, Gangjtoj (zhn, zyg, zhd)
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶᱪᱤᱱ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱑᱖ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ, ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱧᱮ ᱡᱷᱩᱣᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ (᱒᱐᱐᱗)[᱑]
ᱥᱴᱟᱱᱰᱟᱨᱰ ᱯᱷᱚᱨᱢ
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱡᱷᱩᱣᱟᱝ, ᱢᱟᱨᱮ ᱡᱷᱩᱣᱟᱝ, ᱥᱳᱣᱟᱱᱫᱤᱯ, Sawgoek
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-1za
ISO 639-2zha
ISO 639-3zha – inclusive code
Individual codes:
zch – Central Hongshuihe Zhuang
zhd – Dai Zhuang (Wenma)
zeh – Eastern Hongshuihe Zhuang
zgb – Guibei Zhuang
zgn – Guibian Zhuang
zln – Lianshan Zhuang
zlj – Liujiang Zhuang
zlq – Liuqian Zhuang
zgm – Minz Zhuang
zhn – Nong Zhuang (Yanguang)
zqe – Qiubei Zhuang
zyg – Yang Zhuang (Dejing)
zyb – Yongbei Zhuang
zyn – Yongnan Zhuang
zyj – Youjiang Zhuang
zzj – Zuojiang Zhuang
ᱜᱞᱳᱴᱳᱞᱳᱜᱽNone
daic1237  = Daic; Zhuang is not a valid group[᱒]
ᱜᱩᱣᱟᱝᱥᱤ ᱟᱨ ᱠᱚᱧᱮ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ ᱟᱨ ᱜᱩᱭᱡᱷᱳᱶ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱷᱩᱣᱟᱝ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱛᱱᱚᱜ ᱪᱷᱮᱨ
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters. For an introductory guide on IPA symbols, see Help:IPA.
ᱡᱷᱩᱣᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱚᱛᱚᱵ

ᱡᱷᱩᱣᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ (ᱥᱳᱣᱟᱱᱫᱤᱯ: 話僮, ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱟᱠᱟᱫ ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ ᱟᱠᱷᱚᱨ: 壮语, ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ ᱟᱠᱷᱚᱨ: 壯語, ᱯᱤᱱᱭᱤᱱ: Zhuàngyǔ) ᱫᱚ ᱜᱮᱼᱵᱟᱨ ᱜᱚᱴᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱭ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱢ ᱪᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱩᱣᱟᱝᱥᱤ ᱟᱨ ᱭᱩᱱᱟᱱ ᱟᱨ ᱜᱩᱣᱟᱝᱫᱳᱝ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱡᱷᱩᱣᱟᱝ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾

ᱞᱮᱠᱟᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. Mikael Parkvall, "Världens 100 största språk 2007" (The World's 100 Largest Languages in 2007), in Nationalencyklopedin
  2. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Daic". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)