ᱪᱮᱪᱮᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱪᱮᱪᱮᱱ
нохчийн мотт
noxçiyn mott
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶᱮᱛᱚᱢ ᱠᱚᱠᱮᱥᱟᱥ
ᱮᱞᱟᱠᱟᱪᱮᱪᱱᱤᱭᱟ, ᱤᱱᱜᱩᱥᱮᱴᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱫᱟᱸᱜᱮᱥᱛᱟᱱ
ᱡᱟᱹᱛᱪᱮᱪᱮᱱᱥ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱑.᱔ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ[᱑]
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱥᱤᱨᱤᱞᱤᱠ (ᱢᱮᱱᱟᱜ)
ᱞᱟᱦᱟᱛᱮ ᱵᱮᱵᱦᱟᱨ ᱞᱟᱛᱤᱱ ᱦᱚᱨᱯᱷ, ᱟᱨᱚᱵᱤ ᱪᱤᱠᱤ ᱟᱨ ᱡᱚᱨᱡᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤ
ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛ
ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱮᱛ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ
ᱨᱟᱥᱤᱭᱟ
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-1ce
ISO 639-2che
ISO 639-3che
ᱜᱞᱳᱴᱳᱞᱳᱜᱽchec1245[᱒]
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters. For an introductory guide on IPA symbols, see Help:IPA.

ᱪᱮᱪᱮᱱ (нохчийн мотт, noxçiyn mott, [nɔxˈt͡ʃiːn mu͜ɔt]) ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱮᱛᱚᱢᱼᱥᱟᱢᱟᱝ ᱠᱚᱠᱮᱥᱟᱥᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱱᱚᱶᱟ ᱫᱚ ᱑᱔ ᱞᱟᱠᱷ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱪᱮᱪᱱᱤᱭᱟ ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱚᱱᱛᱨᱚ ᱟᱨ ᱤᱣᱨᱳᱯ, ᱨᱟᱥᱤᱭᱟ, ᱡᱚᱨᱰᱟᱱ, ᱛᱟᱞᱟ ᱮᱥᱤᱭᱟ (ᱠᱟᱡᱟᱠᱥᱛᱟᱱ ᱟᱨ ᱠᱤᱨᱜᱤᱡᱽᱥᱛᱟᱱ ᱨᱮ) ᱟᱨ ᱡᱚᱨᱡᱤᱭᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱪᱮᱪᱱᱤᱭᱟ ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱚᱱᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱵᱮᱵᱦᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱛᱱᱚᱜ ᱪᱷᱮᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱨᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱪᱤᱠᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. ᱪᱮᱪᱮᱱ at Ethnologue (18th ed., 2015)
  2. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "ᱪᱮᱪᱮᱱ". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)