Jump to content

ᱱᱟᱱᱠᱳᱣᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱱᱟᱱᱠᱳᱣᱨᱤ
Nang-kauri[᱑]
Mūöt
ᱨᱟᱹᱲ[mɯːət]
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶᱱᱤᱠᱳᱵᱟᱨ ᱰᱷᱤᱯ, ᱥᱤᱧᱚᱛ
ᱮᱞᱟᱠᱟᱱᱟᱱᱠᱳᱣᱨᱤ ᱰᱷᱤᱯ (Mūöt)
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱙᱓᱐ (᱒᱐᱐᱑ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱷᱟ)[᱒]
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-3
ᱜᱞᱳᱴᱳᱞᱳᱜᱽnanc1247[᱓]

ᱱᱟᱱᱠᱳᱣᱨᱤ (ᱱᱟᱱᱠᱳᱣᱨᱤ, ᱱᱟᱱᱠᱣᱟᱨᱤᱪ ᱢᱩᱣᱛ) ᱫᱚ ᱱᱤᱠᱳᱵᱟᱨ ᱰᱷᱤᱯ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱱᱤᱠᱳᱵᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱱᱤᱠᱳᱵᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱵᱩᱯᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ᱾

ᱟᱲᱟᱝ ᱥᱚᱜᱥᱮᱴᱮᱡ ᱥᱟᱬᱮᱥ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱹᱲᱟᱹ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱟᱣᱩᱞ ᱥᱤᱰᱣᱮᱞ (᱒᱐᱑᱗) ᱟᱭ.ᱥᱤ.ᱮ.ᱮ.ᱮᱞ ᱒᱐᱑᱗ ᱫᱩᱯᱩᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱱᱤᱠᱳᱵᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱛ ᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱞᱮᱫᱼᱟ᱾

Word Nancowry proto-Nicobarese
hot táɲ *taɲ
four koan *foan
child kúan *kuːn
lip manúɲ *manuːɲ
dog ʔám *ʔam
night hatə́m *hatəːm
male kóɲ *koːɲ
ear náŋ *naŋ
one hĩaŋ *hiaŋ
belly wíaŋ *ʔac
sun hɛ́ŋ -
sweet síaŋ -
deep cijáw -
thigh pulóʔ -
python tulán -
road kají -
yawn hiŋáp -
centipede kaʔiáp -
dream ʔinfuá -
tongue kaliták -
overflow yuait-nga *roac
nose moah *moah
breast toah *toah
to cough oōàh *ʔoah
arm koâl *koal
in, inside oal, òl *ʔoal
four fōan *foan
elbow det-ongkēang *keaŋ

ᱨᱩᱯ ᱥᱟᱬᱮᱥ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. Edward Horace Man, 1889, A dictionary of the central Nicobarese language
  2. ᱪᱷᱟᱸᱪ:E18
  3. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Nancowry". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)

ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]