ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ:MT731

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search


ᱵᱮᱵᱮᱞ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱷᱟ
en-N This user has a native understanding of English.
sat-N ᱱᱩᱭ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱭᱳ ᱟᱲᱟᱝ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱩᱯᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱾
hi-2 इस सदस्य को हिन्दी का मध्यम स्तर का ज्ञान है।
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹᱠᱚ


  • NAME:-Ramesh Murmu
  • FROM:- Rajnagar, Seraikela-Kharsawan (Jharkhand)
  • Country:- INDIA

Email:-rameshmurmu214@gmail.com

ᱤᱧᱟᱜ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ

ᱤᱧᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱠᱚ citing tool