ᱞᱩᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱞᱩᱨᱤ
زون لوری
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶᱤᱨᱟᱱ; ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱤᱨᱟᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱫᱚᱢ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱾[᱑]
ᱮᱞᱟᱠᱟᱮᱛᱚᱢ ᱡᱟᱜᱽᱨᱳᱥ
ᱡᱟᱹᱛᱞᱩᱨ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱔ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱰᱷᱮᱨ
᱕ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ ᱜᱟᱱ
Dialects
  • ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱞᱩᱨᱤ (ᱢᱤᱱᱡᱟᱭ)
  • ᱵᱟᱠᱷᱛᱤᱭᱟᱨᱤ
  • ᱮᱛᱚᱢ ᱞᱩᱨᱤ
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-3Variously:
lrc – ᱠᱟᱸᱭᱮ ᱞᱩᱨᱤ
bqi – ᱵᱟᱠᱷᱛᱤᱭᱟᱨᱤ
luz – ᱮᱛᱚᱢ ᱞᱩᱨᱤ
ᱜᱞᱳᱴᱳᱞᱳᱜᱽluri1252[᱒]

ᱞᱩᱨᱤ (لوری‎) ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱮᱛᱚᱢᱼᱯᱟᱪᱮ ᱤᱨᱟᱱᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱟᱪᱮ ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱ ᱞᱩᱨᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱤᱨᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱳᱨᱮᱥᱛᱟᱱ, ᱠᱷᱩᱡᱮᱥᱛᱟᱱ, ᱯᱷᱟᱨᱥ, ᱵᱩᱥᱮᱦᱚᱨ, ᱪᱟᱦᱟᱨᱢᱟᱦᱟᱞ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱛᱤᱭᱟᱨᱤ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱟᱨ ᱤᱨᱟᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱨᱯᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾

ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱛᱱᱚᱜ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱲᱟᱝ ᱥᱚᱜᱥᱮᱞᱮᱡ ᱥᱟᱬᱮᱥ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  • Dryer, Matthew S.; Haspelmath, Martin, eds. (2013). "ᱞᱩᱨ". ᱣᱟᱨᱞᱰ ᱮᱴᱞᱟᱥ ᱚᱯᱷ ᱞᱮᱝᱜᱩᱣᱮᱡᱽ ᱥᱴᱟᱨᱠᱪᱟᱨᱥ (ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱴᱷᱟᱢᱳ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱚᱛ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ) ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ. ᱢᱮᱠᱥ ᱯᱞᱮᱝᱠ ᱤᱱᱥᱴᱤᱴᱤᱭᱩᱰ ᱯᱷᱚᱨ ᱤᱵᱷᱤᱞᱤᱣᱥᱮᱱᱟᱨᱤ ᱮᱸᱱᱛᱷᱨᱳᱯᱳᱞᱚᱡᱤ.
  • ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱤ ᱩᱪᱟᱹᱱ ᱞᱳᱨ ᱛᱮ
  • ᱵᱟᱠᱷᱛᱤᱭᱟᱨᱤ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱞᱳᱨᱤ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ, ᱤᱨᱟᱱᱤᱠᱟ ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ
  • ᱞᱩᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ: ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ? - By Erik John Anonby - The Royal Asiatic Society, 2003 - Printed in the UK Archived ᱒᱐᱑᱘-᱑᱐-᱐᱖ at the Wayback Machine. (ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱛᱮ)

ᱥᱟᱹᱠᱷᱹᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. Dougherty, Beth K.; Ghareeb, Edmund A. (2013). Historical Dictionary of Iraq. Historical Dictionaries of Asia, Oceania, and the Middle East (2nd ed.). Lanham: Scarecrow Press. p. 209. ISBN 978-0-8108-6845-8.
  2. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Luric". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)