ᱞᱩᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱞᱩᱨᱤ
زون لوری
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶ ᱤᱨᱟᱱ; ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱤᱨᱟᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱫᱚᱢ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱾[᱑]
ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱮᱛᱚᱢ ᱡᱟᱜᱽᱨᱳᱥ
ᱡᱟᱹᱛ ᱞᱩᱨ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱔ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱰᱷᱮᱨ
᱕ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ ᱜᱟᱱ
Dialects
  • ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱞᱩᱨᱤ (ᱢᱤᱱᱡᱟᱭ)
  • ᱵᱟᱠᱷᱛᱤᱭᱟᱨᱤ
  • ᱮᱛᱚᱢ ᱞᱩᱨᱤ
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-3 Variously:
lrc – ᱠᱟᱸᱭᱮ ᱞᱩᱨᱤ
bqi – ᱵᱟᱠᱷᱛᱤᱭᱟᱨᱤ
luz – ᱮᱛᱚᱢ ᱞᱩᱨᱤ
ᱜᱽᱞᱚᱴᱴᱚᱞᱚᱜᱽ luri1252[᱒]

ᱞᱩᱨᱤ (لوری‎) ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱮᱛᱚᱢᱼᱯᱟᱪᱮ ᱤᱨᱟᱱᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱟᱪᱮ ᱮᱥᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱ ᱞᱩᱨᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱤᱨᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱳᱨᱮᱥᱛᱟᱱ, ᱠᱷᱩᱡᱮᱥᱛᱟᱱ, ᱯᱷᱟᱨᱥ, ᱵᱩᱥᱮᱦᱚᱨ, ᱪᱟᱦᱟᱨᱢᱟᱦᱟᱞ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱛᱤᱭᱟᱨᱤ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱟᱨ ᱤᱨᱟᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱨᱯᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾

ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱛᱱᱚᱜ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱲᱟᱝ ᱥᱚᱜᱥᱮᱞᱮᱡ ᱥᱟᱬᱮᱥ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱹᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. Dougherty, Beth K.; Ghareeb, Edmund A. (2013). Historical Dictionary of Iraq. Historical Dictionaries of Asia, Oceania, and the Middle East (2nd ed.). Lanham: Scarecrow Press. p. 209. ISBN 978-0-8108-6845-8. 
  2. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Luric". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History.