Manik Soren ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢᱠᱩ

Jump to navigation Jump to search
ᱮᱱᱮᱢᱠᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱛ ᱥᱮᱸᱫᱨᱟᱯᱷᱟᱭᱞᱟᱣᱢᱩᱨᱪᱷᱟᱹᱣ ᱪᱟᱵᱟ
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ | ᱢᱟᱨᱮᱱᱟᱜ) ᱧᱮᱞᱢᱮ (ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱕᱐ | ) (᱒᱐ | ᱕᱐ | ᱑᱐᱐ | ᱒᱕᱐ | ᱕᱐᱐)

᱒᱘ ᱮᱯᱨᱤᱞ ᱒᱐᱒᱒

᱑᱒ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱒

᱑᱑ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱒

᱑᱐ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱒

᱙ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱒

᱘ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱒

᱗ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱒

᱖ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱒

᱕ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱒

᱔ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱒

᱓ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱒

᱒ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱒

᱑ ᱢᱟᱨᱪ ᱒᱐᱒᱒

(ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ | ᱢᱟᱨᱮᱱᱟᱜ) ᱧᱮᱞᱢᱮ (ᱱᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱕᱐ | ) (᱒᱐ | ᱕᱐ | ᱑᱐᱐ | ᱒᱕᱐ | ᱕᱐᱐)