ᱞᱤᱭᱟᱝᱢᱟᱭ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱞᱤᱭᱟᱝᱢᱟᱭ
ᱠᱣᱳᱭᱨᱮᱝ
Lianglad
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶᱥᱤᱧᱚᱛ
ᱮᱞᱟᱠᱟᱢᱟᱱᱤᱯᱩᱨ, ᱱᱟᱜᱟᱞᱮᱱᱰ
ᱡᱟᱹᱛᱞᱤᱭᱟᱝᱢᱟᱭ ᱱᱟᱜᱟ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱔᱙,᱘᱐᱐ (᱒᱐᱐᱑)[᱑]
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-3njn
ᱜᱞᱳᱴᱳᱞᱳᱜᱽlian1251[᱒]

ᱞᱤᱭᱟᱝᱢᱟᱭ ᱫᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱞᱤᱭᱟᱝᱢᱟᱭ ᱱᱟᱜᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱪᱤᱱᱟᱼᱛᱤᱵᱵᱚᱛᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱣᱳᱭᱨᱮᱝ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱮᱢᱮ ᱟᱨ ᱨᱳᱝᱢᱮᱭ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱶ ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ᱾

ᱞᱤᱭᱟᱝᱢᱟᱭ ᱫᱚ ᱱᱟᱜᱟᱞᱮᱱᱰ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱮᱨᱮᱱ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱤᱯᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱢᱮᱝᱞᱚᱝ ᱟᱨ ᱥᱮᱱᱟᱯᱚᱛᱤ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. ᱞᱤᱭᱟᱝᱢᱟᱭ at Ethnologue (18th ed., 2015)
  2. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Liangmai Naga". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]