Jump to content

ᱠᱟᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱠᱟᱨ
ᱨᱟᱹᱲ[puː]
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶᱥᱤᱧᱚᱛ
ᱮᱞᱟᱠᱟᱱᱤᱠᱳᱵᱟᱨ ᱰᱷᱤᱯ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
[᱑]
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱞᱟᱛᱤᱱ
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-3caq
ᱜᱞᱳᱴᱳᱞᱳᱜᱽcarn1240[᱒]
ᱠᱟᱨ is located in ᱟᱱᱰᱟᱢᱟᱱ ᱟᱨ ᱱᱤᱠᱳᱵᱟᱨ ᱰᱷᱤᱯ
ᱠᱟᱨ
ᱠᱟᱨ
ᱠᱟᱨ is located in ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱫᱚᱨᱮᱭᱟ
ᱠᱟᱨ
ᱠᱟᱨ
Coordinates: 9°11′N 92°46′E / 9.19°N 92.77°E / 9.19; 92.77

ᱠᱟᱨ (ᱯᱩ) ᱫᱚ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱤᱠᱳᱵᱟᱨ ᱰᱷᱤᱯ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤᱠᱳᱵᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢᱤ ᱟᱨ ᱠᱷᱚᱢᱮᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱴᱟᱭᱤᱯᱳᱞᱚᱡᱤᱠᱟᱞ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱩᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱤᱭᱟᱥ ᱟᱨ ᱟᱪᱮᱱᱤᱥ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱚᱥᱴᱨᱳᱱᱮᱥᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟᱭ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟ᱾

ᱟᱲᱟᱝ ᱥᱚᱜᱥᱮᱴᱮᱡ ᱥᱟᱬᱮᱥ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱮᱪᱮᱫ ᱟᱲᱟᱝ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

Labial Alveolar/
Retroflex
Palatal Velar Glottal
Plosive p t c k ʔ
Nasal m n ɲ ŋ
Fricative f v s h
Tap ɾ ɽ
Approximant l j

ᱨᱟᱦᱟ ᱟᱲᱟᱝ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

Front Central Back
Close i ɨ u
Close-mid e ɤ o
Open-mid ɛ ə ɔ
Open (æ) a

ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱵᱟᱸᱫᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱟᱣᱩᱞ ᱥᱤᱰᱣᱮᱞ (᱒᱐᱑᱗) ᱟᱭ.ᱥᱤ.ᱮ.ᱮ.ᱮᱞ ᱒᱐᱑᱗ ᱫᱩᱯᱩᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱱᱤᱠᱳᱵᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱮ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱞᱮᱫᱟ᱾

ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱟᱨ ᱯᱨᱳᱴᱳᱼᱱᱤᱠᱳᱵᱟᱨᱤ
ᱞᱚᱞᱚ taɲ *taɲ
ᱯᱩᱱ fɛːn *foan
ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ kuːn *kuːn
ᱞᱩᱴᱤ (minuh) *manuːɲ
ᱥᱮᱛᱟ ʔam *ʔam
ᱧᱤᱫᱟᱹ hatəːm *hatəːm
ᱠᱚᱲᱟ koːɲ *koːɲ
ᱞᱩᱛᱩᱨ naŋ *naŋ
ᱢᱤᱫ heŋ *hiaŋ
ᱞᱟᱡ (ʔac) *ʔac
ᱥᱤᱸᱜᱤ (tavuːj) -
ᱞᱟᱹᱰᱩ (pacaːka) -
ᱥᱮ tareːci *roac
ᱢᱩ mɛh *moah
ᱱᱩᱱᱩ tɛh *toah
ᱢᱟᱱᱫᱟ ʔɛhɛ *ʔoah
ᱛᱤ kɛl *koal
ᱨᱮ, ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ʔɛl *ʔoal
ᱯᱩᱱ feːn *foan
ᱤᱰᱤ sikɔŋ *keaŋ

ᱨᱩᱯ ᱥᱟᱬᱮᱥ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. ᱠᱟᱨ at Ethnologue (18th ed., 2015)
  2. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Car Nicobarese". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)