Jump to content

ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢᱤ
tiếng Việt
ᱨᱟᱹᱲ[tǐəŋ vìəˀt] (ᱮᱛᱚᱢ ᱥᱮᱫ)
[tǐəŋ jìək] (ᱠᱚᱧᱮ ᱥᱮᱫ)
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ ᱟᱨ ᱪᱤᱱ (ᱰᱳᱝᱡᱤᱝ, ᱜᱩᱣᱟᱝᱡᱤ)
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱙᱓.᱘ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ[᱑]
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱞᱟᱛᱤᱱ (ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢᱤ ᱪᱤᱠᱤ)
ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢᱤ ᱵᱨᱮᱭᱤᱞ
ᱪᱮᱫ ᱱᱳᱢ (᱑᱙᱒᱐ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱵᱮᱵᱦᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ)
ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛ
ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱮᱛ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ
ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ
ᱟᱥᱤᱭᱟᱱ (ᱠᱥᱮᱫᱜ)[᱒]
ᱞᱮᱠᱷᱟᱥᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ
ᱢᱟᱹᱱ ᱮᱢᱟᱠᱟᱱ ᱴᱷᱟᱶ
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-1vi
ISO 639-2vie
ISO 639-3vie
ᱜᱞᱳᱴᱳᱞᱳᱜᱽviet1252[᱓]
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ46-EBA
Natively Vietnamese-speaking (non-minority) areas of Vietnam[᱔]
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters. For an introductory guide on IPA symbols, see Help:IPA.
ᱨᱮᱫ:Percentage Vietnamese.png
ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤ (ᱠᱤᱱᱦ) ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱭᱠᱟᱨᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱝ (%)[᱕]
  <᱒᱐%
  ᱒᱐%–᱔᱐%
  ᱔᱐%–᱖᱐%
  ᱖᱐%–᱘᱐%
  ᱘᱐%–᱙᱕%
  >᱙᱕%
ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱮ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ

ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ (tiếng Việt ᱛᱮᱭᱝ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛ) ᱢᱤᱫ ᱚᱥᱴᱨᱳ-ᱮᱥᱤᱭᱟᱴᱤᱠ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱟᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱒᱐᱒᱐ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱟᱢᱫᱟᱡᱽ ᱙᱓.᱘ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ ᱦᱚᱲ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱦᱟᱨᱮᱫᱽ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢᱤ (ᱠᱤᱱᱦ) ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱟᱭᱚ ᱟᱲᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱦᱚᱲ ᱮᱞ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱚᱥᱴᱨᱳ-ᱮᱥᱤᱭᱟᱴᱤᱠ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱛᱱᱚᱜ ᱪᱷᱮᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱥᱟᱬᱮᱥ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱨᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱞ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

Online lessons
Vocabulary
Language tools

Research projects and data resources

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. ᱵᱷᱤᱭᱮᱛᱱᱟᱢᱤ at Ethnologue (22nd ed., 2019)
  2. "Languages of ASEAN". Retrieved 7 August 2017.
  3. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Vietnamese". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)
  4. From Ethnologue (2009, 2013)
  5. "The 2009 Vietnam Population and Housing Census: Completed Results". General Statistics Office of Vietnam: Central Population and Housing Census Steering Committee. June 2010. Archived from the original on October 18, 2013. Retrieved 26 November 2013.