Jump to content

ᱠᱟᱵᱤᱭᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱠᱟᱵᱤᱭᱮ
kabɩyɛ
ᱮᱞᱟᱠᱟᱴᱳᱜᱳ, ᱵᱮᱱᱤᱱ, ᱜᱷᱟᱱᱟ
ᱡᱟᱹᱛᱠᱟᱵᱤᱭᱮ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱑�0 ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ (᱒᱐᱑᱒)[᱑]
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱞᱟᱛᱤᱱ (ᱠᱟᱵᱤᱭᱮ ᱪᱤᱠᱤ)
ᱠᱟᱵᱤᱭᱮ ᱵᱽᱨᱮᱭᱤᱞ
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-3kbp
ᱜᱞᱳᱴᱳᱞᱳᱜᱽkabi1261[᱒]

ᱠᱟᱵᱤᱭᱮ ([kàbɪ̀jɛ̀]; ᱟᱨᱦᱚᱸ Kabiyé, Kabiyè, Kabye, Kabyé, Kabyè, Cabrais) ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱨᱩᱱᱥᱤ ᱜᱩᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱠᱚᱧᱮ ᱴᱳᱜᱳ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾ ᱒᱙ ᱟᱱᱟᱜ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱚᱠᱛᱮ, ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱟᱨ ᱮᱛᱚᱢ ᱴᱳᱜᱳ, ᱜᱷᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱮᱱᱤᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱑᱙᱙᱙ ᱨᱮ ᱠᱟᱵᱤᱭᱮ ᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱴᱳᱜᱳ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱒᱓% ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱾[᱓]

ᱢᱟᱹᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱠᱟᱵᱤᱭᱮ ᱫᱚ ᱴᱳᱜᱳ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱢᱩᱸᱫᱽ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ (ᱤᱣᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱶ) ᱾ ᱴᱳᱜᱳᱞᱤᱥ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ, ᱱᱤᱛ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱢᱮᱱᱮᱛ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱚᱲᱚ ᱮᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱜᱽᱨᱮᱰ ᱙ ᱟᱨ ᱑᱐ ᱦᱟᱹᱵᱤᱫ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱵᱤᱱᱤᱰ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾[᱔]

ᱯᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱷᱚᱸᱫᱽᱨᱚᱸᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱨᱛᱷᱚᱜᱽᱨᱟᱯᱷᱤ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱨᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. ᱠᱟᱵᱤᱭᱮ at Ethnologue (18th ed., 2015)
  2. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Kabiye". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)
  3. Lébikaza, Kézié Koyenzi (1999). Grammaire kabiyè: une analyse systématique - phonologie, tonologie et morphosyntaxe. Cologne: Rüdiger Köppe. p. 33.
  4. Roberts, David (2011). "The development of written Kabiye and its status as one of the "national" languages of Togo". In Orwenjo, Ochieng; Ogone, Obiero (eds.). Language and Politics In Africa: Contemporary Issues and critical perspectives (PDF). Newcastle-on-Tyne: Cambridge Scholars Publishing. pp. 468–494. Archived from the original on 2019-01-30.