ᱠᱮᱱᱴᱳᱱᱤᱡᱽ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱠᱮᱱᱴᱳᱱᱤᱡᱽ
廣東話
Gwóngdūng wá
Guangdonghua-vector.svg
ᱜᱩᱣᱟᱝᱫᱚᱝ ᱣᱟ ᱚᱞ ᱞᱮᱸᱜᱟ ᱥᱮᱫ ᱴᱨᱟᱰᱤᱥᱮᱱᱟᱞ ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ ᱟᱨ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱥᱮᱫ ᱥᱮᱢᱯᱞᱤᱯᱷᱟᱭᱤᱰ ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ ᱛᱮ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶ ᱪᱤᱱ, ᱦᱚᱝᱠᱚᱝ, ᱢᱟᱠᱟᱣ ᱟᱨ ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ
ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱜᱩᱣᱟᱝᱫᱚᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱨᱞ ᱜᱟᱰᱟ ᱵᱮᱰᱟ, ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱜᱩᱣᱟᱝᱥᱤ
Dialects
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱚᱞ ᱠᱮᱱᱴᱳᱱᱤᱡᱽ
ᱠᱮᱱᱴᱳᱱᱤᱡᱽ ᱵᱽᱨᱮᱭᱤᱞ
ᱚᱞ ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ
ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛ
ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱮᱛ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ
Flag of Hong Kong.svg ᱦᱚᱝᱠᱚᱝ
Flag of Macau.svg ᱢᱟᱠᱟᱣ
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-3 yue (superset for all Yue dialects)
ᱜᱽᱞᱚᱴᱴᱚᱞᱚᱜᱽ cant1236[᱑]
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ 79-AAA-ma
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters. For an introductory guide on IPA symbols, see Help:IPA.
Lua error in ᱢᱳᱰᱩᱞ:Infobox_multi-lingual_name at line 312: attempt to call field '_lang' (a nil value).

ᱠᱮᱱᱴᱳᱱᱤᱡᱽ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱤᱭᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱜᱩᱣᱟᱝᱡᱷᱳᱣ ᱟᱨ ᱮᱛᱚᱢ ᱪᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱰᱮᱯᱟᱥᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱘ ᱠᱳᱴᱤ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾ ᱠᱮᱱᱴᱳᱱᱤᱡᱽ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱦᱚᱝᱠᱚᱝ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱢᱩᱫ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱧᱩᱛᱩᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱛᱱᱚᱜ ᱪᱷᱮᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱱᱟᱜᱟᱢ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱨᱮ ᱚᱨᱥᱚᱝ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱚᱞ ᱠᱮᱱᱴᱳᱱᱤᱡᱽ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Cantonese". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History.