Jump to content

ᱭᱳᱨᱩᱵᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
ᱭᱳᱨᱩᱵᱟ
Èdè Yorùbá
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶᱱᱟᱭᱡᱮᱨᱤᱭᱟ, ᱵᱮᱱᱤᱱ, ᱴᱳᱜᱳ, ᱜᱷᱟᱱᱟ
ᱡᱟᱹᱛᱭᱳᱨᱩᱵᱟ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱕᱐ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ (᱒᱐᱒᱐)[᱑]
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱞᱟᱛᱤᱱ (ᱭᱳᱨᱩᱵᱟ ᱪᱤᱠᱤ)
ᱭᱳᱨᱩᱵᱟ ᱵᱨᱮᱭᱤᱞ
ᱟᱨᱚᱵᱤᱠ ᱦᱚᱨᱚᱯ (ᱞᱟᱦᱟ ᱛᱮ)
ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛ
ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱮᱛ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ
ᱱᱟᱭᱡᱮᱨᱤᱭᱟ, ᱵᱮᱱᱤᱱ, ᱴᱳᱜᱳ, ᱜᱷᱟᱱᱟ
ᱞᱮᱠᱷᱟᱥᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ
ᱢᱟᱹᱱ ᱮᱢᱟᱠᱟᱱ ᱴᱷᱟᱶ
ᱵᱨᱟᱡᱤᱞ (ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ), ᱠᱚᱧᱮ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-1yo
ISO 639-2yor
ISO 639-3yor
ᱜᱞᱳᱴᱳᱞᱳᱜᱽyoru1245[᱒]
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ98-AAA-a
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters. For an introductory guide on IPA symbols, see Help:IPA.
ᱢᱤᱫ ᱭᱳᱨᱩᱵᱟ ᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ, ᱠᱚᱧᱮ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱨᱮᱭ ᱨᱮᱠᱳᱨᱰ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾

ᱭᱳᱨᱩᱵᱟ ᱫᱚ ᱯᱟᱪᱮ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ, ᱢᱩᱬᱩᱛ ᱫᱚ ᱠᱚᱧᱮᱼᱯᱟᱪᱮ ᱱᱟᱭᱡᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱭᱳᱨᱩᱵᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱶᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱔.᱕ ᱠᱷᱚᱱ ᱕ ᱠᱳᱴᱤ ᱜᱟᱱ ᱭᱳᱨᱩᱵᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱶᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱱᱚᱠ ᱨᱩᱯ ᱛᱮ ᱱᱟᱭᱡᱮᱨᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱱᱚᱠ ᱨᱩᱯ ᱛᱮ ᱵᱮᱱᱤᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾

ᱭᱳᱨᱩᱵᱚᱭᱮᱰ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱠᱚ

[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ

[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]
  1. ᱭᱳᱨᱩᱵᱟ at Ethnologue (22nd ed., 2019)
  2. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Yoruba". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History. {{cite book}}: Unknown parameter |chapterurl= ignored (help)