ᱯᱮᱞᱮᱴᱤᱱ ᱡᱟᱨᱢᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱯᱮᱞᱮᱴᱤᱱ ᱡᱟᱨᱢᱟᱱ
Pälzisch
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶ ᱡᱟᱨᱢᱟᱱᱤ (ᱮᱛᱚᱢᱼᱯᱟᱪᱮ ᱯᱮᱞᱮᱴᱤᱱᱮ, ᱨᱟᱭᱤᱱᱯᱷᱚᱡᱽ)
Dialects
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱞᱟᱛᱤᱱ (ᱡᱟᱨᱢᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤ)
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-3 pfl
ᱜᱽᱞᱚᱴᱴᱚᱞᱚᱜᱽ pala1330[᱑]

ᱯᱮᱞᱮᱴᱤ ᱡᱟᱨᱢᱟᱱ (Pälzisch; ᱡᱟᱨᱢᱟᱱ: Pfälzisch, ᱨᱟᱹᱲ [ˈp͡fɛlt͡sɪʃ]) ᱫᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱟᱭᱤᱱ ᱵᱮᱰᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱨᱢᱟᱱ ᱪᱟᱸᱜᱟ, ᱨᱮᱱᱤᱥ ᱯᱷᱨᱮᱝᱠᱳᱱᱤᱭᱟᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱾

ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱨᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Pfaelzisch-Lothringisch". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History.