ᱠᱟᱨᱟᱪᱟᱭᱼᱵᱟᱞᱠᱟᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ

ᱣᱤᱠᱤᱯᱤᱰᱤᱭᱟ, ᱨᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱷᱚᱱ
Jump to navigation Jump to search
ᱠᱟᱨᱟᱪᱟᱭᱼᱵᱟᱞᱠᱟᱨ
къарачай-малкъар тил
таулу тил
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱴᱷᱟᱶ ᱠᱚᱧᱮ ᱠᱚᱠᱮᱥᱟᱥ
ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱠᱟᱵᱟᱨᱫᱤᱱᱳᱼᱵᱟᱞᱠᱟᱨᱤᱭᱟ, ᱠᱟᱨᱟᱪᱟᱭᱼᱪᱮᱨᱠᱮᱥᱤᱭᱟ, ᱛᱩᱨᱠᱤ
ᱡᱟᱹᱛ ᱠᱟᱨᱟᱪᱟᱭ ᱦᱚᱲ, ᱵᱟᱞᱠᱟᱨ ᱦᱚᱲ
ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱮᱠᱟ
᱓᱑᱐,᱐᱐᱐ (᱒᱐᱑᱐ ᱦᱚᱲᱞᱮᱠᱷᱟ)[᱑]
ᱛᱩᱨᱠᱤᱠ
Dialects
  • ᱠᱟᱨᱟᱪᱟᱭ
  • ᱵᱟᱞᱠᱟᱨ
ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ
ᱥᱤᱨᱤᱞᱤᱠ
ᱞᱟᱛᱤᱱ ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚᱨᱮ
ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛ
ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱮᱛ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ
ᱠᱟᱵᱟᱨᱫᱤᱱᱳᱼᱵᱟᱞᱠᱟᱨᱤᱭᱟ (ᱨᱟᱥᱤᱭᱟ)
ᱠᱟᱨᱟᱪᱟᱭᱼᱪᱮᱨᱠᱮᱥᱤᱭᱟ (ᱨᱟᱥᱤᱭᱟ)
ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱳᱰ
ISO 639-2 krc
ISO 639-3 krc
ᱜᱽᱞᱚᱴᱴᱚᱞᱚᱜᱽ kara1465[᱒]
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters. For an introductory guide on IPA symbols, see Help:IPA.
ᱠᱳᱨᱟᱱ ᱠᱟᱨᱟᱪᱟᱭᱼᱵᱟᱞᱠᱟᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱩᱯ

ᱠᱟᱨᱟᱪᱟᱭᱼᱵᱟᱞᱠᱟᱨ (Къарачай-Малкъар тил, Qaraçay-Malqar til) ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱛᱩᱨᱠᱤᱠ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱤᱣᱨᱳᱯᱤᱭᱚ ᱨᱟᱥᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱵᱟᱨᱫᱤᱱᱳᱼᱵᱟᱞᱠᱟᱨᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱨᱟᱪᱟᱭᱼᱪᱮᱨᱠᱮᱥᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱨᱟᱪᱟᱭ ᱟᱨ ᱵᱟᱞᱠᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱠᱚ ᱨᱚᱲᱼᱟ ᱾ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱩᱨᱠᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱯᱷᱮᱭᱳᱱᱠᱟᱨᱟᱦᱤᱥᱟᱨ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱨᱟᱹᱵᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱦᱩᱭᱟᱠᱟᱱᱟ: ᱠᱟᱨᱟᱪᱟᱭᱼᱵᱟᱠᱥᱟᱱᱼᱪᱮᱜᱮᱢ ᱟᱨ ᱢᱟᱞᱟᱠᱟᱨ ᱾

ᱚᱞ ᱛᱚᱦᱚᱨ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱨᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱮᱞᱠᱷᱟ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱮᱞᱠᱷᱟ ᱠᱟᱨᱟᱪᱟᱭᱼᱵᱟᱞᱠᱟᱨ ᱠᱩᱢᱤᱠ ᱱᱳᱜᱟᱭ
ноль ноль ноль
бир бир бир
эки эки эки
юч уьч уьш
тёрт дёрт доьрт
беш беш бес
алты алты алты
джети етти йети
сегиз сегиз сегиз
тогъуз тогъуз тогыз
᱑᱐ он он он

ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱡᱚᱱᱚᱲ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

ᱥᱟᱹᱠᱷᱭᱟᱹᱛ[ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ | ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ]

  1. ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱦᱩᱲᱟᱹᱜ:Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named RC2010
  2. Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Karachay-Balkar". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History.